Konkurs Ekologia w gospodarstwie od A do Z

BEZPŁATNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI – CENNE NAGRODY!!!

WYNIKI KONKURSU!!!

Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie i liczny udział w Konkursie Ekologicznym: „Ekologia w Gospodarstwie od A do Z”. Wybór najlepszych, spośród 321 nadesłanych projektów okazał się bardzo trudny, niemniej, w wyniku prac Komisji Konkursowej wyłonionych zostało 90 prac, które wyróżniały się bogactwem treści merytorycznych, stylem oraz inwencją i kreatywnośią.

W zamieszczonym poniżej pliku znajduje się pełna lista rankingowa Laureatów Konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Uprzejmie informujemy, iż z laureatami Konkursu będziemy się kontaktować telefonicznie. Nagrody, adekwatne do zajętego miejsca, zostaną wysłane w terminie do 30 dni od daty publikacji wyników Konkursu.