Wyniki Quizu

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie
przeprowadzonym w dn. 03-11.12.2012 r. Quizem Ekologicznym.

Poniżej, w załączonym pliku znajduje się pełna lista laureatów Konkursu – będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie. Ponadto, w celu otrzymania nagrody – zestawu upominków ekologicznych, osoby znajdujące się na liście laureatów prosimy o przesłanie na adres e-mail: klimatarolnictwo@zmianyklimatu.pl następujących danych:

  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjn
  • Numer telefonu kontaktowego

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów Konkursu

Regulamin Quizu