Witamy

Witamy serdecznie na stronie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Klimat a rolnictwo” dedykowanego osobom zawodowo związanym  z problematyką rolno-środowiskową, w tym głównie przedstawicielom Wojewódzkich Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania rolnictwem. Podczas realizacji projektu zakładane jest przedstawienie odbiorcom sposobów adaptacji do zmieniającego się środowiska oraz możliwości wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii.

Projekt zakłada realizację następujących działań:
  • organizację 32 szkoleń z zakresu adaptacji rolnictwa do zmieniającego się środowiska;
  • produkcję programu telewizyjnego na temat odnawialnych źródeł energii;
  • opracowanie, druk i dystrybucję 2 wydawnictw szkoleniowych;
  • budowę portalu www.klimatarolnictwo.pl i utworzenie kalkulatora uprawy biomasy;
  • przeprowadzenie konkursu ekologicznego i internetowego quizu
Warto zaznaczyć, że z uwagi na wysoką ocenę merytoryczną i dydaktyczną honorowe patronaty nad projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska Izba Biomasy oraz Wojewodowie Województw: Lubelskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Warmińsko – Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego.

Co więcej, patronaty merytoryczne nad projektem objęły: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach, Instytut Ochrony Środowiska oraz Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.
 

POLECAMY

 

Polecamy inne portale

logo-zmianyklimatulogo-klimatazdrowielogo-klimatdladzieci