AGRO SHOW:  19-22 września 2019 r., k. Poznania miejscowość: Bednary, gmina Pobiedziska.

Zapraszamy  rolników indywidualnych i przedstawicieli organizacji producenckich oraz wszystkie osoby zawodowo związane z branżą rolną, na AGRO SHOW, które odbędzie się w dniach 19-22 września 2019 r., k. Poznania, w miejscowości: Bednary, gmina Pobiedziska.

W ramach wydarzenia, dnia 21.09 (sob.) odbędzie się Konferencja pt. 

„Gospodarstwo rolno-produkcyjne
w zgodzie z naturą i środowiskiem”
,

na którą serdecznie zaprasza Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Tematyka poruszana podczas wykładów: 

 • Uprawa bezorkowa – zalety i technologie
 • Odnawialne źródła energii dostępne w gospodarstwie rolno produkcyjnym
 • Bobowate jako źródło białka i element wiązania azotu

 

Termin konferencji: 21.09.2019 (sob.), godz.: 9:30-12:30

Miejsce konferencji: Namiot Seminaryjny

Organizatorzy konferencji: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i PIGMiUR

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – jest organizacją pozarządową o wieloletnim doświadczeniu w zakresie edukacji ekologicznej i realizacji projektów promujących ochronę środowiska naturalnego oraz wspierających działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmian klimatu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz źródeł energii odnawialnej. W bieżącym roku fundacja realizowała projekt „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dotowanego z Unii Europejskiej i współfinansowanego przy udziale NFOSiGW.

Projekty Fundacji odpowiadają na problemy środowiskowe, takie jak niewystarczający poziom wiedzy i świadomości osób związanych z sektorem rolnym w zakresie adaptacji do zmian klimatu; niski stopień wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych technologii w rolnictwie i na obszarach wiejskich; produkcja energii oparta głównie na spalaniu węgla, będąca przyczyną emisji C02 do atmosfery i powstawania efektu cieplarnianego i globalnych zmian klimatu. Przy współpracy z ekspertami wydawane są publikacje książkowe,filmy i materiały edukacyjne na płyrtach CD. Organizowane są w całej Polsce konferencje i szkolenia dot. różnych aspektów adaptacji obszarów wiejskich do zmian klimatu, Fundacja prowadzi portal www.klimatarolnictwo.pl

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) – jest niezależną organizacją zrzeszająca obecnie 110  firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Należą do niej wszyscy najwięksi krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn oraz przedstawicielstwa światowych marek maszyn i urządzeń rolniczych. W 2018 roku firmy zrzeszone w Izbie osiągnęły blisko 17 mld zł przychodu, zatrudniały 14 tys. osób, na ternie Polski posiadały 43 zakłady produkcyjne. Jest organizatorem Międzynarodowych Wystaw Rolniczych AGRO SHOW www.agroshow.pl

 

W trakcie Agro Show planowane są także:

 • Konferencja prasowa inaugurująca XXI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2019 i spotkanie prasowe CLAAS
 • Konkurs „Zrób Show na AGRO SHOW”
 • Forum Dealerów Maszyn Rolniczych
 • Wystawa dla zwiedzających i prezentacja maszyn
 • Pokazy maszyn – technika uprawy w systemie uproszczonym
 • Pokazy maszyn – rolnictwo precyzyjne – opryskiwacze
 • Pokaz maszyn podczas prac
 • Finał i ogłoszenie laureatów w konkursach Mechanik i Młody Mechanik na Medal
 • Konferencja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Konferencja „Gospodarstwo rolno-produkcyjne w zgodzie z naturą i środowiskiem”.

 

Pełen program wydarzeń XXI międzynarodowej wystawy 
rolniczej AGRO SHOW 2019 dostępny jest na stronie:

https://www.agroshow.pl/agroshow/dla-wystawcow/program-wydarzen

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami Fundacji  dnia
21.09.2019 (sob.) w godz. 9:30-12:30, podczas Agro Show!