Broszury szkoleniowe

Do najważniejszych wyzwań stojących współcześnie przed rolnictwem należy adaptacja do zmieniającego się środowiska (głównie zmian klimatu oraz występujących coraz częściej zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy powodzie) oraz zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków tych zmian. Z punktu widzenia ochrony środowiska rolnictwo jest specyficznym sektorem. Z jednej strony produkcja rolnicza zależy od warunków środowiska, w tym przede wszystkim od dostępności wody oraz od warunków klimatycznych; z drugiej rolnictwo wywiera bardzo duży wpływ na jakość środowiska. Nie każdy wie, że rolnictwo wytwarza więcej CO2 niż transport. Produkcja rolna prowadzona w sposób świadomy pod względem ekologicznym ma ogromny potencjał w ochronie środowiska przyrodniczego (np. poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy możliwość pochłaniania węgla). Istotne jest również, aby producenci rolni potrafili dostosować swoją działalność do zmieniających się warunków środowiskowych (np. zmiana okresu wegetacji roślin czy pojawiania się szkodników; występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych), ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa. Kluczowym wyzwaniem adaptacji rolnictwa do zmian klimatu jest zapewnienie uprawom wystarczającej ilości wody.

Te oraz inne aspekty funkcjonowania współczesnego rolnictwa zostały przedstawione w opracowanych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: „Klimat a rolnictwo” broszurach szkoleniowych.