Kontakt

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
02-776 Warszawa, Indiry Gandhi 21
NIP: 7010149552
Regon: 141578439
KRS: 0000309273
Tel: +48 721 720 721