Istnieje wiele rodzajów gatunków roślin, szczególnie wieloletnich, które można wykorzystywać do produkcji biomasy. W doświadczeniach plon suchej masy wynosi od 8 do 24 t/ha. Natomiast plony w warunkach produkcyjnych są najczęściej niższe i mogą wynosić od 6 do 12 t s.m./ha. Potencjał biomasy roślin jest iloczynem powierzchni plantacji i jednostkowej wydajności. Natomiast wartość energetyczna plonu jest iloczynem jego masy i jednostkowej wartości energetycznej. Wydajność poszczególnych gatunków można zobaczyć w tabeli poniżej. W niekorzystnych warunkach, gdy gleba jest nieurodzajna należy liczyć się z uzyskaniem plonów w dolnych granicach.

Plony roślin energetycznych [t s.m./ha/rok]

Gatunek rośliny Plon reprezentatywny Plony uzyskiwane w praktyce
wierzba 8 7-20
róża wielokwiatowa 8 6-11
ślazowiec pensylwański 9 8-16
miskant olbrzymi 10 8-20
topinambur 8 4-12
spartina preriowa 8 7-16
mozga trzcinowata 8 4-10
rdest sachaliński 20 10-22
robina akacjowa 7 5-9
topola 8 7-16
brzoza 8 5-10
  • W kalkulacji należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające ze sposobu organizacji, logistyki i aspektów prawnych. W takich sytuacjach przewiduje się wykorzystanie ok. 10% tychże gruntów. Może on wzrosnąć, gdy poziom wód gruntowych przekracza 200 cm, a suma rocznych opadów jest większa niż 550mm. Należy zaznaczyć, że jest to grunt, który można zagospodarować na cele energetyczne bez zmniejszania gruntów wykorzystywanych jako źródło pasz i upraw spożywczych.

Kalkulator potencjału Biomasy

Obliczanie potencjału biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne