2019-01-16 Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych

2019-01-16 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z drukiem i dystrybucją 5-ciu publikacji edukacyjnych w formie książkowej, po ok. 116 stron każda, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w […]