Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

  Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ogłasza nabór partnerów do projektu „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym” nr: […]

2019-03-11 Ogłoszenie dot. organizacji konferencji i szkoleń w zakresie ochrony środowiska

2019-03-11 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. organizacji konferencji i szkoleń w zakresie ochrony środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania jego zasobów dla osób zawodowo związanych z branżą rolną i środowiskową Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1172483 Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z organizacją 5 konferencji ogólnopolskich, 4 szkoleń centralnych  dwudniowych  […]

2019-01-16 Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych

2019-01-16 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z drukiem i dystrybucją 5-ciu publikacji edukacyjnych w formie książkowej, po ok. 116 stron każda, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w […]

2019-01-14 Ogłoszenie dot. nagrywania/tłoczenia płyt CD-DVD

2019-01-14 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. nagrywania/tłoczenia płyt CD-DVD zawierających materiały edukacyjne. Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z nagrywaniem/tłoczeniem płyt CD-DVD zawierających materiały edukacyjne, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: […]