Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

  Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ogłasza nabór partnerów do projektu „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym” nr: […]