2019-01-16 Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych

2019-01-16 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. druku i dystrybucji 5-ciu publikacji edukacyjnych.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z drukiem i dystrybucją 5-ciu publikacji edukacyjnych w formie książkowej, po ok. 116 stron każda, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w […]

2019-01-14 Ogłoszenie dot. nagrywania/tłoczenia płyt CD-DVD

2019-01-14 Zapytanie ofertowe Ogłoszenie dot. nagrywania/tłoczenia płyt CD-DVD zawierających materiały edukacyjne. Skrócony opis przedmiotu zamówienia Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z nagrywaniem/tłoczeniem płyt CD-DVD zawierających materiały edukacyjne, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: […]